Loading...

Kategoria: Tłumaczenia Biblii

Hebrajskie słowa, które rzucą nowe światło na Twoje zrozumienie Biblii.

Hebrajski to wyjątkowy język. To w nim spisano wiele ksiąg biblijnych. Posługiwał się im starożytny Izrael. Przez prawie 2 tysiące lat (około 1800) nie był powszechnie używany, pełnił funkcje literackie i religijne. Dopiero pod koniec XIX wieku zaczął powstawać współczesny język hebrajski, który do dziś jest językiem urzędowym w Izraelu. Im więcej wiemy o tym języku, tym więcej możemy dowiedzieć się prawdy o Biblii i samym Bogu. Dlatego warto przyjrzeć się kilku popularnym, lecz pomijanym słowom i ich hebrajskim znaczeniom.