Loading...
HistoriaNauka

Czy czytanie Biblii w tłumaczeniu ma sens?

Autor: Kornelia Arndt

 

Biblia to wciąż jedna z niewielu książek (jedyna spośród ksiąg religijnych), która wciąż jest na liście najlepiej sprzedających się książek na świecie, niezmiennie określana jako bestseller nr 1. Dostępne są różne tłumaczenia, rozmiary, kolory i wersje. Każdy może wybrać, z szerokiej gamy, najlepszą dla siebie. Warto zastanowić się i przyjrzeć nie tylko Biblii jako księdze natchnionej, ale przede wszystkim księdze spisanej w wyjątkowych językach. Wśród nich tym, w którym podobno porozumiewały się najwcześniejsze biblijne postaci – hebrajskim. 

Jedna Biblia, trzy języki

Należy wiedzieć, że Biblię spisano w trzech językach – hebrajskim, aramejskim i greckim. Tora, Pięcioksiąg i księgi prorockie spisane zostały głównie po hebrajsku, niektóre po aramejsku – języku zyskującym coraz to większą popularność w starożytnym Izraelu. W tym języku posługiwano się także w czasach Chrystusa. Nowy Testament spisany był we wszystkich trzech – niektóre Ewangelie i listy są po aramejsku, grecku lub hebrajsku (występuje tu wiele nieścisłości – niektórzy badacze uważają, że Ewangelie zostały napisane pierwotnie po grecku. Inni, że były tłumaczone z aramejskiego i hebrajskiego. Nie jesteśmy więc w stanie dojść do jednej prawdy, gdyż każdym badaniom można przypisać prawdziwe, jak i fałszywe tezy). 

Święty język 

Niektórzy uważają, że hebrajski jest „świętym językiem”, tym, w których mówili pierwsi ludzie. Wielu Żydów do dziś uznaje, że czytanie Tory w tłumaczeniu nie ma żadnego sensu, gdyż nie chodzi tylko o znaczenie całego tekstu, ale zależności gramatyczne, ułożenie liter i wielopoziomowe znaczenia, gry słów i ukryte treści, które są tak powszechne jedynie w tym języku.

Niezależnie czy przyjmiemy tę tezę, czy nie, to właśnie tym językiem posługiwał się naród wybrany i to w nim spisano znakomitą część Biblii. Dopiero teraz, po uważnych badaniach i analizach dowiadujemy się, że niektóre słowa hebrajskie zostały źle przetłumaczone lub wypaczone, użyte poza pierwotnym kontekstem, stąd tak wielu ewangelizatorów, biblistów i pastorów, sięga po znaczenia słów oryginalnych. Często okazuje się, że dopiero wówczas, wraz z prześledzeniem innego użycia tego samego słowa, można wykryć jego prawdziwe znaczenie. 

To dlatego język hebrajski jest tak wyjątkowy. 

Czy czytanie Biblii w tłumaczeniu ma sens?

Wiemy o wielu popełnionych błędach i nieścisłościach w tłumaczeniu – na pewno, jeśli tylko ktoś wyraża takie zainteresowanie, warto uczyć się hebrajskiego, lecz nie jest to konieczne do zrozumienia Biblii. Przecież tak niezwykłym jest, że Biblia jest dostępna w wielu językach – można porównywać różne tłumaczenia, wersje, wydania, a nawet sięgać po rozległe komentarze i słowniki. Więc pomimo wielu niepewności – zdecydowanie planem Boga było rozpowszechnienie Biblii na każdy język, by dotarła do każdego narodu i każdy człowiek mógł podjąć decyzję czy chce kroczyć za Jezusem. 

Szczególnie warto sprawdzać i dowiadywać się nowych rzeczy o języku, w którym została spisana ta Księga. Warto sięgać po odnośniki i komentarze. Chociaż wymaga to większego nakładu pracy, to może wzmocnić wiarę i wiedzę, pokazać nowy kontekst i znaczenie, a także przybliżyć do zawartej w Biblii prawdy, szczególnie skoro mamy tak łatwy dostęp do wszelkich potrzebnych zasobów.